រួមគ្នាពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេវាសុខភាព ដើម្បីជិវិតពលរដ្ឋកម្ពុជា

រួមគ្នាពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេវាសុខភាព ដើម្បីជិវិតពលរដ្ឋកម្ពុជា Joining together to strengthen quality and effectiveness of health service for Cambodians' lives

1/05/2010

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិគឺត្រូវវិនិយោគលើសុខុមាលភាពកុមារ

បាត់ដំបង៖ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាត់ទុកការវិយោគ​លើវិស័យសុខុមាលភាពកុមារ​ជាបឋមជាកូនសោគន្លឹះសម្រាប់សម្រេចភារកិច្ចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយចីរភាព ។
អានអត្ថបទទាំងមូល សូមចុច http://women.open.org.kh/km/care-child-healt