រួមគ្នាពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេវាសុខភាព ដើម្បីជិវិតពលរដ្ឋកម្ពុជា

រួមគ្នាពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេវាសុខភាព ដើម្បីជិវិតពលរដ្ឋកម្ពុជា Joining together to strengthen quality and effectiveness of health service for Cambodians' lives

1/06/2010

អាចយកក្រអៅឈូកឃាត់ឈាមបាន

​​​​នៅកម្ពុជាសម្បូរណ៍ក្រអៅឈូក​ តែពលរដ្ឋយើងមិសូវដឹងពីប្រយោជន៍ផ្នែកសុខាភិបាលរបស់វាទេ។ តាមព័ត៌មាន​វេជ្ជសាស្រ្តបរទេស​ដែលដកស្រង់ដោយទស្សនាវដ្តីប្រជាប្រិយឆ្នាំទី៖​១៦​លេខ​៖ ៤៧៥ បានឲ្យដឹងថា ក្រអៅឈូកជា​ឱសថពិសេសមួយនៃប្រភេទឱសថបុរាណ និងល្អបំផុត ក្រោយពេលត្រូវបានហាល​ឬធ្វើឲ្យស្ងួត។
​​​​បើតាមពេទ្យបុរាណឱសថ​ក្រអៅឈូកមានរសជាតិផ្អែមតិចៗ ហើយត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងប្រភេទសមស្របជាមួយ​នឹងក្រពះ​សួត...ហើយថា វាជាឱសថមានប្រសិទ្ធភាព​ព្យាបាលជំងឺក្អួតចេញឈាម​ក្អកចេញឈាម​នោមចេញឈាម និងបត់ជើងធំចេញឈាមជាដើម។
​​​​ទស្សនាវដ្តីបានដកស្រង់សំណេររបស់វេជ្ជបញ្ជាបុរាណថា​ "បន្សាបពិស​ព្យាបាលលាមកមានឈាមកក ឈាមហូរ​ខ្លាំង​ឈាមកក" ហើយថា​ឱសថនេះអាចកាត់បន្ថយពេលនៃការហូរឈាមនៅក្នុងការសាកល្បង។
អានអត្ថបទទាំងមូល សូមចុច http://women.open.org.kh/km/lotus-root-treatment