រួមគ្នាពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេវាសុខភាព ដើម្បីជិវិតពលរដ្ឋកម្ពុជា

រួមគ្នាពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេវាសុខភាព ដើម្បីជិវិតពលរដ្ឋកម្ពុជា Joining together to strengthen quality and effectiveness of health service for Cambodians' lives

1/07/2010

កម្ពុជាបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានការស្លាប់របស់មាតា​

​ដើម្បីពិនិត្យបញ្ហាប្រឈមនានា ដែលបណ្តាលឲ្យមានអត្រាមរណៈភាពរបស់មាតា នោះក្រសួង​សុខាភិបាលកម្ពុជា​នឹងរៀបចំប្រព័ន្ធតាមដានមរណៈភាពរបស់កុមារនៅគ្រប់ខេត្ត ក្រុង និងថ្នាក់​ជាតិ។ ​
លោក​ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីបស់លោកនៅ​ល្ងាចថ្ងៃ​អង្គារ ទី​៥ មករា​ថា បច្ចុប្បន្ន​ក្រសួងបានពង្រីកទូទាំងប្រទេស និងបានកំពុងរៀបចំ​ប្រព័ន្ធព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាអ្វីខ្លះ​ដែលនាំឲ្យមានអត្រាមរណៈភាពមាតា ដើម្បី​ក្រសួងត្រៀមឆ្លើយតបតាមការជាក់ស្តែងទៅនឹងបញ្ហា ដែលបានកើតទ្បើង ។
​ ​លោកបន្ថែមថា “គោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណា​ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់មាតា​តាមរយៈការជួយអប់រំដល់សហគមន៍ និងពង្រឹងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ដើម្បីគ្របដណ្តប់សេវា​សុខភាពនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរទ្បើង ” ។​
​​គួរបញ្ជាក់ដែរថា ការរៀបចំប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាមដានថ្នាក់ជាតិនេះបានទទួលជំនួយបច្ចេកទេសពី​អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក និងអង្គការ​យូអ៊ិនអេហ្វភីអេ ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ ៕